Formes de pagament:

La reserva online es paga directament a l'hotel, llevat que s'indiqui clarament el contrari en el procés de la mateixa.
Hi pot haver diverses tarifes i formes de pagament, que en cas de fer-ho via online, es gestionarà a través d'un entorn segur.

Privacitat de dades:

Assegurem la privacitat de les seves dades personals per evitar que siguin utilitzades amb fins promocionals i publicitaris, tret que ens indiqui el contrari.

Seguretat pagament amb targeta de crèdit:

Amb els pagaments amb targeta de crèdit, de reserves d'habitacions en tarifes que així ho indiquin, el càrrec es gestionarà a través del protocol i un entorn de seguretat..

Confirmació per correu electrònic:

Rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la reserva.

Cancel·lació de reserva:

Si desitja cancel·lar la seua reserva ho pot fer a través de l'email que rebrà de confirmació. Per favor, revise la política de cancel·lació en el moment de realitzar la seua reserva per a poder cancel·lar sense cost. Hi ha algunes tarifes i ofertes especials subjectes a polítiques de Pagament per avançat, o Tarifes no reembossables que no admeten cancel·lacions.